Bakstein

Dette er en kystgravplass fra jernalderen med 10 gravrøyser fra omtrent 500 f.Kr til 1030 e.Kr. En typisk kystrøyse er konstruert av rullesteiner og plassert på høydedraget som gir utsikt over fjorden. Dette området gir en god oversikt over møtestedet for munningene til Trondheimsfjorden og Stjørnfjorden.

Hver forhøyning i terrenget er nøye utnyttet som forsterker. Røysene ble designet slik at de skulle være synlige for forbipasserende og de dødes etterkommere. De avdøde kunne fra sine hvilesteder betrakte sjøen og landet.

Fra middelalderen har vi skriftlige kilder som bekrefter eldre forestillinger om at de døde levde videre i en slags skyggetilværelse i gravrøysene. Den avdøde ble ansett som en underjordisk skikkelse som kunne bringe lykke eller ulykke til de levende. For å oppnå kontakt med de døde, kunne man sitte ute på røysa om natten og praktisere trolldom eller ritualer. Mat og drikke ble plassert på røysa, og det ble utført offerhandlinger. I noen av gravrøysene på Baksteinneset finnes spor etter graving i form av utkastet stein Dette kan være indikasjoner på samtidige haugbrott, men det kan også skyldes plyndringer fra nyere tid.

Vi anbefaler å ta en tur langs stien som en rundtur med Eventyrstien på Bakstein, hvor du kan møte alt fra troll til havfruer!