Onsdag 23. august 2023

Museet Kystens Arv, Stadsbygd

På hver sin side av Trondheimsfjorden ligger sterke teknologibedrifter med kompetanse i verdensklasse. Hva skjer når vi kobler Trondheims ledende innovasjons- og forskningsmiljø med den avanserte leverandørindustrien på Fosen? Hvordan bruker vi lokale samarbeid til å skape globale konkurransefortrinn?

Noen av årets talere

Arbeiderpartiets parlamentariske leder

Rigmor Aasrud

Teknologientusiast

Eirik Norman Hansen

Daglig leder - Trondheim Tech Port

Karianne Tung

Chief Production Officer - Lilbit

Oskar Johan Martinsen

Konsernsjef - Sparebank 1 SMN

Jan-Frode Janson

Gründer - Maritim Robotics

Eirik Evjen Hovstein

Årets konferansier

Siri Lill Mannes

Siri Lill har 20 års erfaring fra TV. Hun begynte som utenriksreporter og dekket en rekke store saker før hun ble anker for TV2 Nyhetenes hovedsendinger. Siri Lill har ledet over 200 konferanser fysisk og digitalt, både på nasjonalt og internasjonalt nivå. Blant annet har hun ledet åpningen av OECD World Forum i Paris. 

Indre Fosen har en attraktiv og framtidsrettet industri med kompetanse i verdensklasse. Fra verksteds- og næringsmiddelindustri til høyteknologiske bedrifter som utvikler robotiserte og autonome kjøretøy for land- og havbruk. Industriklyngen i kommunen representerer sterke fagmiljø som er opptatt av utvikling, innovasjon og lokal verdiskaping. Bli bedre kjent med mulighetene i Indre Fosen, meld deg på i dag! 

Næringskonferansen Den siste viking har som ambisjon å bygge bro mellom den kunnskapsintensive industrien i Trondheim og på Fosen. Konferansen er et utstillingsvindu for framtidsrettede teknologibedrifter og et verdiskapende møtested for utviklingsorienterte næringslivsaktører i Midt-Norge. Programmet for dagen starter med bedriftsbesøk i Vanvikan med omvisning hos Johan Bojer videregående skole. Før vi setter kurs for lunsj og næringskonferanse på Museet Kystens Arv i Stadsbygd. 

Vi i Stadsbygd Sparebank ønsker å bidra til økt aktivitet og lønnsomhet i det lokale næringslivet. Derfor er næringskonferansen en viktig arena for oss.

Ola Setsaas, Banksjef 

Stadsbygd Sparebank 

Det finnes knapt noe som ikke kan produseres i kommunen, og det er spennende å se alt samarbeidet som foregår mellom bedriftene.

Ove Vollan, Banksjef NL

Sparebank 1 SMN 

Vi i Rissa Kraftlag gleder oss over å være en del av næringskonferansen som avholdes på en flott arena som museet Kystens arv, og med en slik anledning som spelet Den siste viking.

Marianne Husby, Markedsansvarlig

Rissa Kraftlag