Lorem ipsum dolor sit amet.

Indre Fosen Næringsportal

Indre Fosen har en attraktiv og framtidsrettet industri med kompetanse i verdensklasse. Fra verksteds- og næringsmiddelindustri til høyteknologiske bedrifter som utvikler robotiserte og autonome kjøretøy for land- og havbruk.

Indre Fosen har en svært variert industri: fra verksted- og næringsmiddelindustri til høyteknologiske bedrifter, som produserer presisjonsverktøy, elektroniske og kjemirelaterte produkter. Det er en samlet sterk industribasert kompetanse hos bedriftene. Markedet for industrien er både lokalt, nasjonalt og globalt.

Næringslivet og arbeidsmarkedet i Indre Fosen kommune har plass for enda flere som kan gå inn i spennende og utviklende jobber i industri, reiseliv, landbruk, utdannings- og helsesektor. Det arbeides derfor aktivt med rekruttering innen flere områder.

Næringslivet i Indre Fosen utvikler produkter og tjenester i verdensklasse. Her kan du lese noen av historiene om hvordan bedriftene bidrar til verdiskaping lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Foredragsholdere på Næringskonferansen 2023

– Det er ingenting vi ikke kan lage her på Fosen

På næringskonferansen Den siste viking ble det presentert flere nye initiativ for samhandling og regional vekst i Trøndelag. – Det finnes ingen grenser for hva vi kan få til dersom vi samarbeider godt på begge sider av fjorden, mener Eirik Hovstein fra Maritime Robotics.

Les mer

Innovasjon Norge for Indre Fosen

– Jeg tror Omstillingsprogrammet har vært veldig viktig for å både bevisstgjøre oss og ha et systematisk arbeid for å snu en trend. Arbeidsplasser er veldig viktig for en kommune for alle innbyggere som bor her.

Les mer