Omstilling og ny kompetanse skal gi lønnsom vekst

Siden starten i 1989 har CNC Produkter AS bygd en solid posisjon og et godt renommé i markedet. Likevel måtte de for noen år siden håndtere både nullvekst og underskudd. Da startet leksvikbedriften arbeidet med å rigge for varig, lønnsom vekst. – Gjennom omstilling og kompetanseheving sikrer vi en forutsigbar lønnsomhet, sier daglig leder Arvid Penna Steen.

CNC Produkter AS

  • Produserer dreide og maskinerte produkter i stål, metaller eller plast til alle typer prosjekter og sammensatte ferdigprodukter.
  • CNC er forkortelse for Computer Numerical Control, maskiner som ved hjelp av en datamaskin kan lage mange like og komplekse deler.
  • Monterer, ferdigstiller og tester produkter der egne og eventuelle del-leverandørers produkter inngår.
  • De fleste kundene er i offshorerelatert mekanisk industri, produsenter av analyse- sikkerhets- og kommunikasjonsutstyr samt elektronikk og sanitærindustri.
  • Over 40 ansatte.
  • Holder til i Leksvik.

Flinke fagfolk
CNC Produkter dreier og maskinerer små og store detaljer i stål, metaller og plast, alt etter kundens behov. Det er et arbeid som stiller svært store krav til både kompetanse og maskiner. Både et 5-akse dreiesenter og et 5-akse maskineringssenter, begge med robotlader, inngår i den avanserte maskinparken i Liafossvegen i Leksvika. Utvikling, design og valg av materialer kan CNC Produkter også tilby.

Hovedårsaken til at bedriften har blitt en ledende bedrift i sin bransje, er likevel de over 40 ansatte med unik erfaring og kompetanse, ifølge Arvid Penna Steen. Han kan fortelle at nye oppdrag gjerne kommer som følge av anbefalinger fra fornøyde kunder.

Daglig leder Arvid Penna Steen mener de over 40 ansatte med unik kompetanse er hovedårsaken til CNC sin solide markedsposisjon. Foto: CNC Produkter

Motkraft: Omstilling
Motgangen midt på 2010-tallet møtte CNC-ledelsen med omstilling og kompetanseløft. Slag i slag: Fra 2017 til 2018 var bedriften én av fem i den første Lean-satsingen i Indre Fosen. I samarbeid med de andre bedriftene og omstillingsprogrammet i Indre Fosen  tok de i bruk den internasjonalt ledende utviklingsstrategien Lean for å effektivisere produksjonen. I tillegg takket de ja til tilbudet fra omstillingsprogrammet om støtte til to typer kompetanseheving: norsk for egne ansatte og en metodikk for rask omstilling, SMED. Den reduserer tiden fra bedriften avslutter én produksjonsprosess, til den er i gang med en ny prosess.

– Lean-nettverket og kompetansehevingen har gitt CNC Produkter et løft. Nå står vi i større grad på egne bein når vi staker ut vår Lean-strategi for omstilling av vår bedrift, mener Arvid Penna Steen. Han er glad for at omstillingsprogrammet åpnet for ubyråkratisk medfinansiering av de viktigste utviklingsprosjektene.

Nils Einar Hønnås, stolt fagoperatør i CNC produkter. Foto: CNC Produkter

Maskinering av detaljer setter store krav til kompetanse og maskiner. CNC har en skreddersydd maskinpark som leverer ISO-sertifiserte produkter. Foto: CNC Produkter

Strategi for utvikling
Kjernen i Lean-strategien er å lage produkter og tjenester med størst mulig nytteverdi og minst mulig tap av ressurser. Strategien fremmer oversiktlige prosesser, fjerning av sløsing og kontinuerlig forebring. Den har sitt opphav i Toyotas driftsmodell “The Toyota Way”

Da omstillingsprogrammet startet Lean-satsingen i Indre Fosen, la de til rette for samarbeid mellom bedriftene, koblet dem til SINTEF og andre kunnskapsmiljø. Bedriftene fikk også økonomisk støtte til utviklingsprosjekt.

CNC holder til i Leksvik. Foto: CNC Produkter

Kontinuerlig forbedring
– Med Lean får bedriftene større evne til å omstille seg. Parolen er kontinuerlig forbedring. De får «ryddet opp» i verdikjedene og blir bedre i stand til å ta i bruk nye verktøy og maskiner, sier programleder Thomas Bergo i omstillingsprogrammet i Indre Fosen. Han er sikker på at evnen til omstilling avgjør konkurransekraften til industrien i kommunen. Og han maner å ha lagt merke til at samarbeidet bedriftene imellom gjør at de inspirerer hverandre til å ta mer modige omstillingsvalg.

– Ja, vi ble rammet av nullvekst og underskudd. Så slo vi tilbake med omstilling og kompetanseløft. Det er effektive våpen for oss som søker en forutsigbar lønnsomhet, sier Arvid Penna Steen. Bedriften han leder, CNC Produkter, har gode forutsetninger for å lykkes, taket være kompetente fagarbeidere, et godt renommé og en skreddersydd maskinpark som leverer ISO-sertifiserte produkter.

Del: