Nyttige ressurser for lokalt næringsliv

Indre Fosen kommune har en egen avdeling som jobber for næringslivet. Kontakt dem for å få råd rundt vekst og utvikling, og for å lære mer om regionens styrker og svakheter.

Næringsforeningen i Trondheimsregionen – Indre Fosen (NiT Indre Fosen) er en medlemsbasert interesseorganisasjon for næringslivet. NiT Indre Fosen har 100 medlemmer fra bransjene industri, bygg og anlegg, handel og service, reiseliv, eiendom og finans. I og med at Indre Fosen er med i en større regional næringsforening for Trondheimsregionen har vi tilgang til et større nettverk og møteplasser med de øvrige 1800 medlemmene i foreninga. I NiT Indre Fosen jobber vi med felles saker som er viktige for næringslivet som f.eks. rekruttering, bedre rammevilkår og næringspolitikk. Innsatsen i fellesskap skal øke verdiskapingen både i Indre Fosen og i Trondheimsregionen.

Fremtidens Industri (FI) drifter Næringshagen, samt flere næringsklynger, og er en viktig samarbeidspartner for Indre Fosen satser. Her sitter det mange dyktige gründere og ildsjeler som kan hjelpe deg med forretningsrådgivning, nettverk og finansiering i hele utviklingsløpet, fra idé til omstilling.

Indre Fosen Invest skal styrke næringslivet i regionen gjennom å delta med kapital og kompetanse i lokale selskaper. De satser eksklusivt på bedrifter i Indre Fosen, og målet er å beholde og skape arbeidsplasser i kommunen. Indre Fosen Invest er alltid på utkikk etter nye, verdiskapende aktører på eiersiden. 

Nyttige ressurser for gründere

Hos Altinn finner du mye nyttig informasjon om oppstart av bedrift, blant annet om valg av navn og organisasjonsform.

Patentstyret har laget en tekst som enkelt lar deg finne ut om du har en god idé.

Innovasjon Norge hjelper gründere med utvikling og realisering.

Skatteetaten er noe alle gründere må forholde seg til. De har laget en side med nyttig informasjon som frister, rutiner og registrering av bedrift med mer.