Program 2023

Onsdag 23. august
Museet Kystens Arv, Stadsbygd

Konferansen er et utstillingsvindu for framtidsrettede teknologibedrifter og et verdiskapende møtested for utviklingsorienterte næringslivsaktører i Midt-Norge. Programmet for dagen starter i Vanvikan med bedriftsbesøk i LIV-bygget og omvisning i nye Johan Bojer videregående skole, Trøndelags mest moderne skole. Før vi setter kurs for lunsj og næringskonferanse på Kystens Arv i Stadsbygd.

Årets konferansier

Siri Lill Mannes

Teknologientusiast

Eirik Norman Hansen

Daglig leder - Trondheim Tech Port

Karianne Tung

Arbeiderpartiets parlamentariske leder

Rigmor Aasrud

Medlem Næringskomiteen, Høyre

Linda Hofstad Helleland

Konsernsjef - Sparebank1 SMN

Jan-Frode Janson

Organisasjonsutvikler - Aneo

Tine Siren Strand

Chief Production Officer - Lilbit

Oskar Johan Martinsen

Gründer - Maritim Robotics

Eirik Evjen Hovstein

Prosjekt og salgsleder - IV Moulding

Sten Anders Lian

Fabrikksjef - CTM Lyng

Ståle Sund

Gründer -Fru Nelik

Marthe Kilen
DETALJERT PROGRAM

09:00-11:00

Bedriftsbesøk og besøk hos nye Johan Bojer vgs.

Maritime Robotics, Autoagri, CTM Lyng, Johan Bojer Videregående skole

11:00

Ankomst Museet Kystens Arv

Registrering

11:15-12:00

Lunsj

12:00-12:30

Velkommen og åpning av næringskonferansen “Den siste viking”

Indre Fosen Kommune, Fremtidens Industri og Næringsforeningen i Trondheimsregionen avdeling Indre Fosen ønsker velkommen til årets konferanse.

12:30-12:50

Fra prototyping til serieproduksjon

Eirik Evjen Hovstein, sjef Forretningsutvikling – Maritime Robotics

Gjennom årene har vi sett en rask vekst i etterspørselen etter autonome og fjernstyrte systemer og fartøy over hele verden. I Trondheim og Vanvikan jobbes det med å videreutvikle og serieprodusere autonome fartøy for å møte den økte etterspørselen.

12:50-13:10

Flyttet produksjonen fra Kina til Vanvikan

Oskar Johan Martinsen, Chief Production Officer – LilBit

Ståle Sund, Fabrikksjef – CTM Lyng

Sten Anders Lian, Prosjekt og Salgsleder – IV Moulding

Siden 2016 har Trondheimsselskapet Lilbit jobbet med å utvikle sporingsbrikker til hund. Da Lilbit i 2021 åpnet sin kampanje på Folkeinvest, var målet å samle inn minimum 10 millioner kroner. Ved kampanjens slutt var det hentet svimlende 28 millioner kroner, og ny norgesrekord var satt! Nå har de flyttet produksjonen hjem fra Kina og all maskinvare og programvare utvikles i Trondheims-området, blant annet i Vanvikan og Leksvik.

13:10-13:30

Regional vekst – Hva må til?

Rigmor Aasrud – Arbeiderpartiets parlamentariske leder 

Linda Hofstad Helleland – Medlem Næringskomiteen, Høyre

13:30-13:35

“Pausesmak”

Gründer Marthe Kilen – Fru Nellik

I 2022 ble «Smellkyss» fra Fru Nelik kåret til Årets Søtsak under Trøndersk Matfestival, og i år tok grûnder Marthe Kilen bronse i NM i konditorkunst. Nå satser hun videre mot nye markeder med nye smaker.

13:35-13:55

Pause

13:55-14:15

Droner -en viktig del i vår nye vertøykasse

Tine Siren Strand, Organisasjonsutvikler – Aneo/TrønderEnergi

Hvordan kan droner bli en viktig del ved drift av fornybar energi? Hvilken ny kompetanse er det behov for i energibransjen i tiden fremover?

14:15-14:35

150 mill. til grønn nyskapning

Jan-Frode Janson, Konsernsjef – Sparebank1 SMN

Sparebank 1 SMN har etablert et såkornfond og lagt 150 millioner kroner i potten øremerket midtnorske gründere og oppstartsbedrifter. Målet er å gjøre det enda mere attraktivt å etablere seg og satse i regionen.

14:35-14:55

Fire fra Fosen

Børge Søraas, styreleder og partner – Ecunor Aqua
Anders Straumsheim, direktør – Fosen Yard
Håvard Lein Braa, gründer – Submerged
TBA

Lokale virksomheter i samtale med konferansier Siri Lill Mannes. Hvilke planer, ambisjoner og behov har de i tiden fremover? 

14:55-15:10

Kraften i samarbeid gjør oss verdensledende

Karianne Tung, Daglig leder – Trondheim Tech Port 

Årene fremover skal vi skape nye industrier, flere teknologiselskaper, bedre tjenester og nye arbeidsplasser. Kraften for å lykkes ligger i samarbeid! Det er når vi kobler sterke industrimiljø, næringsliv, forskning, spenstige gründere og nok kapital vi kan lykkes. Trondheim Tech Port skal legge til rette for at nettopp det skjer. Vi må snakke sammen og utveksle erfaringer, både gode og dårlige – da kan vi lære av hverandre, og finne nye løsninger, nye innovasjoner. Slik tetter vi gapet mellom aktører og bidrar til at resultatet blir større enn hver for oss. 

15:10-15:25

Pause

15:25-16:15

Se forbi det åpenbare

Erik Norman Hansen – Futurist, teknologioptimist og en av Norges mest etterspurte talere.

Aldri før har vi kunnet gjøre så mye som det vi kan nå! Vi lever midt i en eksponentiell revolusjon med muligheter langt ut over hva vi har en tendens til å tro. Hva betyr dette for oss, for organisasjonene våre og for samfunnet vårt?

16:15-16:45

Avslutning med virtuell safari

Siri Lill Mannes, arrangører og Erik Norman Hansen

PRISER KONFERANSEPAKKER

Gjennom dagen vil det bli god tid til å knytte nye kontakter og høste erfaringer fra andre. Etter konferansen møtes vi for litt å bite i og hygge i Prestgårdsfjøset, før det senere blir servert middag i Banksalen. Det hele avsluttes med spelet «Den siste viking» med bl.a. Klaus Sonstad i en av hovedrollene.

 

TRANSPORT

For de som reiser fra Trondheim, har vi ordnet transport fra Hurtigbåtterminalen på Brattørkaia, og videre buss fra Vanvikan til Stadsbygd. Retur enten med hurtigbåt eller buss og ferge -se konferansepakker og påmeldingsskjema.

Vi ønsker deg velkommen til en spennende dag, full av inspirasjon og muligheter! Sett av dagen og meld deg på!

Deltakerliste - oppdateres kontinuerlig

Proneo AS – Christian Wee

Fosen Renovasjon IKS – Kristoffer Fjeldvær

Vibe Eiendom AS – Benjamin Schei

Fosen Renovasjon IKS – Petter Sollie

Fosen Bo og Catering AS – Jan Henrik Hammer

CNC Produkter AS – Arvid P. Steen

Strømsnes Røe AS – Roy Strømsnes

Strømsnes Røe AS – Knut Røe

Strømsnes Røe AS – Robin Wisth

Indre Fosen kommune – Bjørnar Buhaug

Indre Fosen kommune – Knut Ola Vang

Indre Fosen kommune – Harald Fagervold

Indre Fosen kommune – Mona Foss

Indre Fosen kommune – Barbro Hølaas Vang

Indre Fosen kommune – Steinar Saghaug

Indre Fosen kommune – Ivar Rostad

Indre Fosen kommune – Linn Merete Barstad Moen

Indre Fosen kommune – Anne Kirkeby

Indre Fosen kommune – Kjetil Mjøsund

Trøndelag fylkeskommune – Ole Harris Hanssen

Stadsbygd Sparebank – Ronald Frengen Gangstøe

Stadsbygd Sparebank – Egil Hammer

Stadsbygd Sparebank – Ola Setsaas

Stadsbygd Sparebank – Per Inge Tung

Ørland kommune – Arne Martin Solli

Manpower – Pål Strøm

Manpower. Trondheim – Andreas Saksvik Munkvold

Jefferson Wells Engineering – Anders Røkke Bangstad

Playmakerne AS – Line Vaarum

JulMas AS – Julius Maske

Servi AS – Hans Jørgen Helmersen

Servi AS – Aage Dahle

Byggteknikk Prosjekt AS – Nino Ubiera Mercedes

Byggteknikk Prosjekt AS – Gun Helena Svendsen

Clean Sea Solutions AS – Ragnar Eggen

Robotic Services AS – Tor Erik Næbb

Söderberg & Partners Nord AS – Ole-Martin Smedseng

Sparebank 1 SMN – Rune Schei

Betelo AS – Jostein Bjørkøy

NAV Arbeidslivssenter Trøndelag – Jon Ivar Øien

NAV Indre Fosen – Carl-Tore Ellingsen Næss

Trondheimsregionen – Bård Eidet

Trondheim Kommune – Kari Mette Elden

Fosen Facility Solutions AS – Robert Dahl

Trainee Trøndelag/Rissa Kraftlag – Oda Johansen

Trainee Trøndelag/Stbank – Stine Båtstad

Trainee Trøndelag/Fosen Yard – Hege Marie Loe

Trainee Trøndelag/Stbank – Erik Wold

Itab Industrier – Oskar Småvik

Omstillingsprogrammet/Indre Fosen Kommune – Torbjørn Dahle

Omstillingsstyre/Indre Fosen Kommune – Tove Mathilassi Moe

Omstillingsstyre/Indre Fosen Kommune – Tore Solli

Omstillingsstyre/Indre Fosen Kommune – Arnar Utseth

Omstillingsstyre/Indre Fosen Kommune – Linda Janina Gomo

Omstillingsstyre/Indre Fosen Kommune – Eirik Hovstein

Advokatfirmaet Kolbjørnsen Cyvin AS – Ingrid M. Garmo Köllensperger

Rissa Kraftlag – Jacob Høyen

Rissa Kraftlag – Bjørg Grønflaten 

Autronica Fire and Security AS  – Frank Robert Walstad