Landbruk

Indre Fosen Næringsportal

Landbruk er en fellesbetegnelse for jordbruk, husdyrhold, skogbruk, hagebruk og andre primærnæringer.

Kort om bransjen

Landbruket (jord- og skogbruk) har stor betydning for verdiskaping, sysselsetting og bosetting i Trøndelag. Landbruket representerer komplette verdikjeder, og gir derfor store ringvirkninger. Av jordbruksproduksjonene står melkeproduksjonen i en særstilling. I tillegg til mat produserer jordbruket fellesgoder for samfunnet som kulturlandskapsverdier og spredt bosetting.

Landbruket er ei stor næring i Indre Fosen og er den fjerde største kommunen på melk og sjette størst på verdiskaping i jordbruket i Trøndelag. Indre Fosen har også store skogressurser og store beiteressurser i utmarka.

Muligheter etter utdanning

Etter utdanning er det mange muligheter for arbeid innen landbruket (jord og skogbruk) som gårdbruker, rådgiver landbruk og utmark, skogbruker, skogsoperatør eller som tilleggsnæring til annet arbeid.

Bedrifter som stiller ut på Yrkesmessa 2022:

Bedrifter innenfor bransjen i Indre Fosen: