Sikkerhet, lov og rett

Indre Fosen Næringsportal

Kort om bransjen

Vi har heldigvis blitt flinkere til å unngå ulykker på arbeidsplassen. HMS (helse, miljø og sikkerhet) og forebyggende tiltak blir en stadig viktigere del av yrkeslivet. Når det gjelder det vi ikke kan forutse eller beskytte oss mot selv, utfyller politiet, brannvesenet og forsvaret en uvurderlig samfunnsfunksjon. Ved siden av å håndheve loven, utfører de en rekke oppgaver som gjør befolkningen tryggere. Her må du være forberedt på en fartsfylt, utfordrende og variert jobb, der du blir utsatt for både gode og noen ganger vonde overraskelser.

Muligheter etter utdanning

Som ferdig utdannet politibetjent eller brannkonstabel finnes det mange karrieremuligheter. Du kan for eksempel drive med etterforskning, utrykking, økonomisk kriminalitet, hundepatruljer, eller bli branningeniør. I forsvaret er det tilsvarende mye å velge i, enten du vil ta gradene innen hæren, marinen eller flyvåpenet.

Bedrifter som stiller ut på Yrkesmessa 2022:

Bedrifter innenfor bransjen i Indre Fosen: