Undervisning, helse og omsorg

Indre Fosen Næringsportal

Kort om bransjen

Både på sykehuset, kommunene og i private klinikker arbeider det leger, sykepleiere, fysioterapeuter og tannleger, som har spesialisert seg på sine felt, fra akuttmottak og ambulanse til omsorgsarbeid og psykiatri. Ellers arbeider mange sykepleiere og helsefagarbeidere på sykehjem og hjemmetjeneste, eller boliger for psykisk utviklingshemmede. For deg som vil undervise er det ulike muligheter. Det kommer an på om du vil jobbe i barnehage, grunnskole eller videregående. Felles for disse yrkesgruppene er at det handler om å veilede andre med å ta et skritt videre, uansett hvilken livssituasjon de er i.

Du finner mange spennende yrkesretninger innen helse på Unicare Hysnes Helsefort og i Indre Fosen kommune. Unicare Hysnes Helsefort driver tverrfaglig spesialisert rehabilitering og har behov for mange ulike fagfolk som sykepleiere, ergoterapeuter, leger, fysioterapeuter, ernæringsfysiologer. I kommunen er også jobbmulighetene gode for helsefagarbeidere, lege, sykepleiere og lærere.

Muligheter etter utdanning

Det er mange veier til disse yrkene. Både yrkesfag og studiespesialisering er mulige veier.

Bedrifter som stiller ut på Yrkesmessa 2022:

Bedrifter innenfor bransjen i Indre Fosen: