Amborneset

På Amborneset finnes et gravfelt fra vikingtiden, og det er også spor etter det som kan være en gammel bygdeborg på Borgåsen. Dette området utgjør et svært interessant arkeologisk område i Indre Fosen Kommune, dette ble registrert og beskrevet i detalj allerede i 1974 av NTNU Vitenskapsmuseet i Trondheim.

Ved sjøkanten ligger 13 bevarte gravhauger som antas å stamme fra vikingtiden på Amborneset. En av disse haugene skiller seg ut ved å være trekantet og stjerneformet, en sjeldenhet i Norge. En av de største haugene ble i 1928 beriket med restene av et sverd, med en eksepsjonell vakker dekor, etter ulovlig graving. Dette sverdet er datert til perioden 800-850 e.Kr. og ble levert til Vitenskapsmuseet i Trondheim.

På det høyest punktet på åsen, kjent lokalt som «Borgen», finner man en betydelig samling av stein som ligner restene etter en kollapset mur. Nedenfor «Borgen» er det flere røyser som kan være gravrøyser eller forpoststillinger knyttet til selve borgen.

Ta en tur innom å opplev stedet selv, og gjerne les mer via lenken.