Rekruttering

Indre Fosen har en svært variert industri: fra verksted- og næringsmiddelindustri til høyteknologiske bedrifter, som produserer presisjonsverktøy, elektroniske og kjemirelaterte produkter. Det er en samlet sterk industribasert kompetanse hos bedriftene. Markedet for industrien er både lokalt, nasjonalt og globalt. Kommunen opplever vekst i arbeidsmarkedet og ønsker å tiltrekke seg mer kompetanse og arbeidskraft. Målet om 350 nye arbeidsplasser er nådd, med muligheter innen industri, reiseliv, landbruk og utdanning. Johan Bojer VGS åpner høsten 2023. Skolen fokuserer på entreprenørskap og tett samarbeid med næringslivet.

350 arbeidsplasser

I 2022 nådde kommunen det langsiktige målet sitt om å skape 350 nye og sikrede arbeidsplasser, og det er bare starten. Indre Fosen byr på spennende jobbmuligheter innen industri, reiseliv, landbruk og utdannings- og helsesektoren.

Kommunen jobber også aktivt med å skape gode koblinger mellom utdanning og arbeidsliv. Nye Johan Bojer VGS samarbeider med lokalt næringsliv om utdanning, lærlingplasser og utvikling av kompetanse som er relevant i arbeidsmarkedet. Målet er at elever som velger yrkesfag skal ha kort vei til attraktive lærlingplasser i nærmiljøet. Det skaper en vinn-vinn-situasjon for bedriftene og morgendagens arbeidstakere.

Kommunen ønsker også å legge forholdene godt til rette for arbeidstakere utenfra som er interesserte i å bosette seg i Indre Fosen.

Johan Bojer vgs. er en splitter ny skole i Vanvikan som åpner høsten 2023. Skolen byr på topp moderne fasiliteter, helt unike studietilbud og umiddelbar tilgang til hurtigbåten. Skolens profil er pedagogisk entreprenørskap, noe som betyr at opplæringen skjer i tett samspill med lokalt næringsliv. Som elev blir du en del av et inspirerende læringsmiljø som verdsetter både faglig og sosial utvikling.

Bedriftshistorier fra Indre Fosen

Næringslivet i Indre Fosen utvikler produkter og tjenester i verdensklasse. Her kan du lese noen av historiene om hvordan bedriftene bidrar til verdiskaping lokalt, nasjonalt og internasjonalt.