Lorem ipsum dolor sit amet.

Vekst, innovasjon og lokal verdiskapning

Næringslivet i Indre Fosen

Indre Fosen har en attraktiv og framtidsrettet industri med kompetanse i verdensklasse. Fra verksteds- og næringsmiddelindustri til høyteknologiske bedrifter som utvikler robotiserte og autonome kjøretøy for land- og havbruk.

Havteknologi og maritime muligheter

Indre Fosen ligger tett på sjøen, noe som er et konkurransefortrinn for utvikling innen sjømatproduksjon og foredling, havbruk og marin sektor. Dette har resultert i flere nyskapinger som kommunen er stolte av. De marine næringsområdene tilbyr et bredt utvalg av produkter og tjenester som har potensial til å skape store verdier for kommunen. På tomtene er det etablert infrastruktur med store muligheter for videre utbygging med direkte adgang til sjøen.

Autonome fartøy

Indre Fosen har også et sterkt fagmiljø innen utvikling av autonome fartøy. Flere viktige innovasjoner blir tatt i bruk innenfor ulike næringer som havindustrien og jordbruket. Nå forsterkes denne kompetansen ved at Nye Johan Bojer VGS som en av tre skoler i Norge nå tilbyr dronedrift som fordypningsfag. Dette samspillet mellom skole og næringsliv gjør det enklere for bedrifter å få tilgang på kvalifisert arbeidskraft, samtidig som morgendagens arbeidstakere får tilgang på gode, kunnskapsintensive lærlingplasser i nærmiljøet.

Teknologi

Indre Fosen har til sammen 28 teknologiselskaper og er den største industrikommunen på Fosen. I Indre Fosen er det høy kompetanse med hender og hoder som fikser og utvikler det meste. Alt fra skipsbygging, elektronikk, droner, autonomi og maskin-bygging. Dette er bedrifter som utvikler eller produserer avanserte komponenter i metall, plast eller kompositter og tilbyr avanserte tjenester innen sveising og overflatebehandling.

Yrke

Lastar inn data...

Finn din bedrift

Industribedriftene i Indre Fosen har bevist at samhandling, og et felles ønske om å skape verdier for lokalsamfunnet, er den beste veien til suksess. Bedriftene ligger nært hverandre geografisk og samarbeider på tvers av bransjer og fagfelt. Sammen utgjør de et kompetansemiljø med skaperkraft og store ambisjoner for framtida.

Kategorier

Kategorifilter

Arctic Buss AS

AutoAgri AS

Bilhjelp1 AS

C-Feed AS

CNC Produkter AS

CTM Lyng AS

Dyrendahl Bygg AS

Elpro Electro AS

Fosen Design & Solutions

Fosen Utvikling AS

Fosen Yard AS

IFjobb AS

Industriverktøy AS

ITAB Industrier AS

ITAB Industrier holder til på Stadsbygd.

Jensen Blikk AS

Leira Bil AS

Leksvik Industrimekanikk AS

LG Bygg

Lyng Drilling AS

Lyng Triangel AS

Maritime Robotics

MSP AS

Nopla AS

Norsk Coating AS

NUAS Technology AS

Petter Bakøy AS

PTM Industrier AS

Rissa Kraftlag SA

Robotic Services AS

Sand Bygg AS

Servi AS

SpareBank 1 Regnskapshuset SMN AS

Stadsbygd Båtsenter AS

Stadsbygd Sparebank

Submerged AS

TermoSveis AS

Unicare Helsefort

Utheve AS

Vamec AS

VS Bygg AS

Kontakt oss