Havteknologi og maritime muligheter

Indre Fosen ligger tett på sjøen, noe som er et konkurransefortrinn for utvikling innen sjømatproduksjon og foredling, havbruk og marin sektor. Dette har resultert i flere nyskapinger som kommunen er stolte av. De marine næringsområdene tilbyr et bredt utvalg av produkter og tjenester som har potensial til å skape store verdier for kommunen. På tomtene er det etablert infrastruktur med store muligheter for videre utbyggingmed direkte adgang til sjøen.

Bedriftshistorier fra Indre Fosen

Næringslivet i Indre Fosen utvikler produkter og tjenester i verdensklasse. Her kan du lese noen av historiene om hvordan bedriftene bidrar til verdiskaping lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Fantastiske Trøndelag

Fantastiske Trøndelag er hjemsted for en rekke suksessrike bedrifter som representerer et bredt spekter av bransjer og næringer. Fra teknologi og ingeniørverksteder til mat- og drikkeprodusenter, tilbyr disse bedriftene innovative produkter og tjenester av høy kvalitet.

Les mer