Havteknologi og maritime muligheter

Indre Fosen ligger tett på sjøen, noe som er et konkurransefortrinn for utvikling innen sjømatproduksjon og foredling, havbruk og marin sektor. Dette har resultert i flere nyskapinger som kommunen er stolte av. De marine næringsområdene tilbyr et bredt utvalg av produkter og tjenester som har potensial til å skape store verdier for kommunen. På tomtene er det etablert infrastruktur med store muligheter for videre utbyggingmed direkte adgang til sjøen.

Bedriftshistorier fra Indre Fosen

Næringslivet i Indre Fosen utvikler produkter og tjenester i verdensklasse. Her kan du lese noen av historiene om hvordan bedriftene bidrar til verdiskaping lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Oppdraget satte fart på omstillingen

– Omstillingsarbeidet gjorde oss fortjent til dette spennende og langsiktige samarbeidet med en kunde i energibransjen. Det ble et svært viktig samarbeid for oss, sier Helge Aanonli, prosjekt- og salgsansvarlig i Leksvik Industrimekanikk.

Les mer