Fosen Yard AS

Hva vi kan tilby

Fosen Yard AS designer, bygger, utruster og reparerer skip samt alt som står i forbindelse med dette. Vi er gode på å levere i henhold til forventninger fra kunden og målet er alltid at kunden skal komme tilbake. Våre skipsbyggingstradisjoner daterer helt tilbake til 1918 og vi har tenkt å fortsette de neste 100 årene.

Hvem er vi?

Vi er et skipsverft lokalisert på Kvithyll i Rissa, Indre Fosen. Med våre 140 ansatte utvikler vi «The Future at Sea». Våre verft har en stor tørrdokk (215 x 40m) og to utstyrskaier, i tillegg til en rekke andre bygg og haller for produksjon og bearbeiding av materialer. De siste årene har vår hovedaktivitet vært ombygginger av store passasjerferger og ombygging av akvakulturfartøy. Vi holder alltid et øye på det skiftende markedet og utviklingen av nye produksjonsmetoder og teknologier.

Karriere

Hos oss betyr din innsats noe, og våre ledere er der for å vise retning, men likevel gi handlingsrom. Vi har satt oss som mål å bruke medarbeidernes kunnskap og evner for å nå enda lenger. Det er både interessant og til tider krevende å jobbe hos oss, til gjengjeld vil du ha det gøy på jobb! Det finnes «et hav av yrkesmuligheter» i Fosen Yard, blant annet ingeniør, sveiser, blikkenslager og økonom. For flere karrierevalg; besøk våre hjemmesider.

Utdanningsløp

Nesten alle utdanningsløp kan ende opp hos oss.
Teknologi- og Industrifag (vg1) og Industriteknologi (Vg2)

Godkjent lærebedrift i fagene

Stål, industrirørlegger, platearbeider og maskinfag.

Verdier

Det som er viktigst for oss er oppmøte og vilje. Vi verdsetter arbeidssøkere som viser engasjement, er løsningsorientert og ønsker å være med på utviklingen av «The Future at Sea».