Unicare Helsefort

Hva vi kan tilby

UNICARE Helsefort tilbyr tverrfaglig spesialisert rehabilitering for mennesker med ulike helseutfordringer. Vi arbeider for å se hele mennesket i rehabiliteringsprosessen og benytter kognitiv atferdsterapi, tilpasset fysisk trening, undervisning og veiledning relatert til livssituasjonen. Samtidig har vi tett kontakt og samhandling med øvrig helse- og sosialtjeneste.

Hvem er vi?

Vårt helsefort er lokalisert i Hasselvika og er i dag rundt 70 ansatte. Vi har som ambisjon å bidra til videreutvikling i helse-Norge, med faglig tyngde og kvalitet i tjenestene setter vi pasienter og brukere i fokus. Det er totalt 48 store og moderne rom som er godt utstyrt. Området består av fire moderne bygg som alle er tilrettelagt for ulike funksjonsnivåer. Vi har også tilgang til et naturskjønt og godt opparbeidet nærområde som inkluderer en tilrettelagt fiskeplass, trampoline, slakk line, idrettspark og mye mer.

Karriere

Vi har det veldig trivelig på jobb sammen med dyktige og engasjerte medarbeidere. Å jobbe hos oss er både interessant og lærerikt. Vi har gode incentiver og ordninger, og jobber hardt for å ha et godt arbeidsmiljø. Bedriften har et bredt spekter av yrkesgrupper: Sykepleie, Lege, Logoped, Kokk, Renholder, Fysioterapeut, Ergoterapeut, Idrettspedagog, Helsefagarbeider, Vernepleier, Sosionom, Leder, Vaktmester og Psykolog.

Utdanningsløp

Studiespesialisering (Vg1-Vg3)

Verdier

Vi ønsker at våre medarbeidere er engasjerte og eier relasjonskompetansen. Når man jobber med mennesker i en rehabiliteringsfase er det viktig å være oppofrende, vise raushet og toleranse.