Elpro Electro AS

Hva vi kan tilby
Elektrofaget og næringslivets behov for elektrosystemer er i hurtig utvikling – og Elpro er med på å utvikle både faget og smarte løsninger for industri og næringsliv. Gjennom 30 år har vi opparbeidet oss solid erfaring med alle slags elektrotekniske systemer – både på land og til sjøs. Kompetanse på både moderne landbaserte elektrotekniske løsninger og maritim elektronikk, gjør oss kreative – og vi vet at det alltid finnes løsninger på alle slags utfordringer.

Hvem er vi?
Elpro Electro er en del av konsernet Elpro Group og har 140 medarbeidere; elektroinstallatører, lærlinger, elektroingeniører, prosjektledere og elektromekanikere – og egen elektromekanisk fabrikk i Midt-Norge hvor vi kan skreddersy tavler, tavleskap og andre tynnplateprodukter. Elpro Electro har lokasjon på Kvithylla, Rissa, Indre Fosen.

Karriere
Å jobbe hos oss er engasjerende og til tider hektisk med utfordrende og spennende prosjekter både inn -og utenlands. Her er det mye tekniske utfordringer. Vi har spennende prosjekter og utviklingsmuligheter innen forskjellige fagområder. Vi verdsetter at en arbeidssøker hos oss har respekt, yrkesstolthet, kreativitet, punktlighet, kvalitet, fleksibilitet og fremtidsrettet. Her hos oss i Elpro finner du mange forskjellige yrker; elektriker, telekommunikasjonsmontør, stålmontør, ingeniør, prosjektleder, lager- og logistikkarbeider.

Utdanningsløp: Elektro og datateknologi (Vg1), El-energi og ekom (Vg2), Automatisering (Vg2).

Godkjent lærebedrift i fagene: Elektrikerfaget, og Telekommunikasjonsfaget.

Verdier: Vi verdsetter at en arbeidssøker hos oss har respekt, yrkesstolthet, kreativitet, punktlighet, kvalitet, fleksibilitet og er fremtidsrettet.