Lorem ipsum dolor sit amet.

Lokale bedrifter satser på innovasjon og utvikling under koronapandemien

Siden koronapandemien kom til Norge har Indre Fosen Satser hatt ett mål for øyet: Å styrke næringslivets utviklingsevne. Med stor entusiasme og pågangsmot for å ivareta næringslivet, ser vi nå resultater av omstillingsarbeidet i Indre Fosen.

Da koronapandemien ankom Norge i midten av mars, iverksatte omstillingsprogrammet i Indre Fosen umiddelbart en rekke tiltak for å bistå bedriftene i kommunen. Sammen med Innovasjon Norge, fylkeskommunen og seks andre kommuner i Trøndelag har vi tilbudt mange trønderske bedrifter koronahjelp. Det har bidratt til å skape mange gode prosjekter.

Innsats gir resultater
I koronaperioden har utviklingsarbeidet tilspisset seg for å ivareta pågående prosjekter samt skape nye. Vi har bistått i overkant av 70 Indre Fosen-bedrifter i krisetiden med alt fra idé- og forretningsutvikling, til søknad om støtte fra Innovasjon Norge og BIO-ordningen. I tillegg gir vi næringslivet tilbud om gratis økonomisk rådgivning og medlemskap i den lokale næringsforeningen. 

– Mer enn halvparten av bedriftene vi har pratet med har benyttet seg av våre tilbud, noe som er utrolig gøy å se. Dette reflekterer at næringslivet i Indre Fosen har omstillingsvilje og gjør en innsats for å tilpasse seg utfordringene og muligheten koronakrisen har gitt oss. Nå oppfordrer vi flere med utviklingsambisjoner til å ta kontakt med oss, sier Thomas Bergo, programleder for Indre Fosen Satser. 

Evne til innovasjon og omstilling
I Indre Fosen er det innovasjon og omstillingsevne som har drevet næringslivet i riktig retning. Vi er spesielt imponert over industribedriftenes endringsvilje og utnyttelse av ledige ressurser til igangsettelse av aktivitet som imøtekommer nye behov. I tillegg har vi bedrifter som Submerged og Perler på en snor, som har hatt suksess med prosjekter etter bistand fra Omstillingsprogrammet. 

Har doblet staben under pandemien

Foto: Erlend A. Lorentzen / Havforskningsinstituttet

Et eksempel på en bedrift som har lykkes med innovasjon under koronapandemien er Sumberged AS fra Rissa. De har utviklet et helt nytt produkt, QuadEye, som er en «fotoboks» som kan skille mellom rømt oppdrettslaks og villaks. 

Vi har bistått den nyoppstartede bedriften med rådgivning og økonomisk støtte. Målet var å utvikle en prototype og få testet teknologien i sjøen. Dette gav grunnlag for et videre kommersialiseringsprosjekt støttet av Innovasjon Norge. Nå har de doblet antallet ansatte, fra to til fire, og satser på å vokse i tiden fremover. 

Lager helhetlige opplevelser for besøkende

Foto: Perler på en snor 

Samarbeidsforetaket for reiselivsbedrifter i Indre Fosen, Perler på en snor, har også vist kreativitet og proaktivitet for å styrke næringen i koronakrisen. Samarbeidet har hele 21 medlemmer, blant annet Leksvik Seterlag, Skoglund Fjord & Fisketurer og Arctic Buss. De har gått sammen for å lage en felles opplevelsesreise gjennom Indre Fosen. Deltakelse i Kystopplevelser gir kompetanseløft på blant annet opplevelsesdesign, pakketering og produkttesting.

Foretaket er et godt eksempel på hvordan man gjennom samarbeid muliggjør en større verdiskaping for både enkeltbedriften og samfunnet for øvrig. Vi har bistått med økonomisk støtte og kompetanseheving gjennom BIO-ordningen samt med rekruttering av nye medlemsbedrifter.  

Felles næringsforening i Indre Fosen

Indre Fosen har også fått en felles næringsforening i løpet av pandemien. Den har fått navnet NiT Indre Fosen, da den er underlagt Næringsforeningen i Trondheimsregionen (NiT). Foreningen er en sammenslåing av Fosen Industriforum og Rissa Næringsforum. Ingunn Rokseth trådte inn som daglig leder for NiT Indre Fosen i mars. 

Foreningen skal være et talerør og en pådriver for næringsdrivende i Indre Fosen. Målet er å styrke medlemsbedriftenes lønnsomhet gjennom samarbeid og nettverk, samt bedre bedriftenes rammevilkår. Dette innebærer blant annet et tett samarbeid med omstillingsprogrammet.

I skrivende stund har foreningen 70 medlemmer, fordelt på reiseliv, industri, handel og bygg- og anlegg.

Ingunn Rokseth, leder for NiT Indre Fosen

Vi realiserer din idé
Indre Fosen fikk omstillingsstatus allerede i 2016. Siden det har vi bidratt til å skape eller sikre 266 langsiktige og lønnsomme arbeidsplasser, men selv om pila peker oppover er vi ikke i mål helt enda. 

For å skape og sikre totalt 350 nye arbeidsplasser innen 2022 fortsetter vi det proaktive arbeidet for å styrke bedriftenes utviklingsevne. Her vil det gode samarbeidet mellom kommunene, Trøndelag fylkeskommune og Innovasjon Norge være en helt avgjørende faktor videre. Nå ønsker vi at enda flere blir med oss på laget. 

– Vi er helt avhengige av at flere henger seg på solidaritetsbølgen, og at bedrifter med gode forutsetninger for vekst tar kontakt med oss. Omstillingsarbeidet kan bidra til å realisere dine ideer, og vi kan hjelpe deg med utvikling av forretningsmodell med tilhørende strategier og mål som setter bedriften på kartet, sier Bergo.

Del: