Lorem ipsum dolor sit amet.

Gamle Helset gård

Gamle Helset Gård ligger oppe i Åsbygda over Stadsbygd og har gjennomgått de siste 30 år en forvandling fra å stå til nedfalls, til å bli et fullstendig rehabilitert gårdsanlegg. Eierne har som mål å skape en kulturell møteplass med mye aktivitet innen kunst, kunsthandverk, musikk og helse. Derfor inviterer vi til ulike kurs, workshops, konserter og kunstfestival gjennom året.

Blant annet har vi de siste to årene inviteret kunstnere til å bo og skape kunstverk i naturen rundt gårdsanlegget i løpet av uke 33. Uken etter gjøres arbeidene tilgjengelige for publikum.

Med regelmessige intervaller arrangeres det kammermusikk-helger, kurs innen meditasjon, Qigong, eller kunst og kunsthandverk. Den største gleden er å dele det vi har skapt sammen med andre.