Lorem ipsum dolor sit amet.

Grande landhandel og Ner-Killingberg

Leksvik Historie og Museumslag forvalter to spennende eiendommer. Grande Landhandel i Leksvik som gir et autentisk innblikk i gamle landhandels-tradisjoner, og Ner-Killingberg som er en tradisjonell trøndergård med unikt interiør.

Grande Landhandel-museum i Leksvik gir et autentisk innblikk i gamle landhandels-tradisjoner.  Nils Grande drev denne til han døde i 1957, og den forble etter dette låst i 30 år inntil en stiftelse overtok og kunne fremvise en helt original landhandel med kjøpmannsfamiliens bolig og uthus intakt. Den dag i dag finner vi der kaffe og ris i løs vekt fra den tida den var i drift. I huset finnes også et fotomuseum.

Ner-Killingberg bygdemuseum ble bygd i 1834 og er i utgangspunktet en tradisjonell trøndergård.  Men trønderlåna er helt unik, da vegger og interiør er utsmykket med flotte og godt bevarte malerier og utskjæringer. Stuelåna og hagen er fredet, og ivrige ildsjeler har lagt ned et enormt arbeid med å sette alt i stand.