Helleristningen på Stykket

I starten av den yngre steinalderen, for 6000 år siden, ble fem imponerende elgfigurer skåret inn på bergflaten i Stadsbygd. Fira av elgene står samlet og ser i én retning, mens den femte bryter mønsteret og vender blikket i motsatt retning. Årsaken til dette fenomenet forblir ukjent.

Vi mangler innsikt i tankene til steinaldermenneskene og hvorfor de valgte å risse inn dyremotiver i fjellet for så mange tusen år siden. Likevel erkjenner vi at disse innskripsjonene hadde en betydning for dem.

Helleristningene tillegges ofte magiske egenskaper som binder dyrets ånd og lokker det mot jegeren eller de gunstige fangstplassene. Dyrefigurene tolkes også som totemer eller symboler som forskjellige stammer identifiserte seg med. Ristningene kan også avbilde forholdet mellom menneskene i en gruppe. Helleristningene vekker nysgjerrighet. Gjennom dem får vi et glimt av takene, samfunnsstrukturer, ritualer og troen til menneskene for 6000 år siden.

Ta en tur innom å se de selv, og gjerne les mer via lenken.