Lorem ipsum dolor sit amet.

Hysnes militærmuseum/Hysnes Fort

Hysnes militære museum har beliggenhet i den gamle kommando (KO) plassen på Hysnes fort. Museets hensikt er å ta vare på historien om Agdenæs befestninger fra grunnleggelsen i 1896 og frem til nedleggelsen 1. januar 2003.

Agdenæs befestninger besto av de tre fortene Hysnes, Brettingen og Hambora. Hensikten med fortene var å ha et siste forsvar på sjøveien til Trondheim.

 Oppbygningen av museet startet 10. desember 2004 og er et privat foretak. Siden bygningene hadde stått tomme og uten varme eller avfukting over lengre tid var det nødvendig med omfattende arbeid før dørene kunne åpnes. Innsatsen som har blitt nedlagt er anerkjent med Rissa kommunes kulturpris og senere kongens fortjenestmedalje i 2011.