Lorem ipsum dolor sit amet.

Indre Fosen Sportsskytterklubb

Denne klubben skal arbeide for å skape et godt tilbud for pistolskyting i Indre Fosen kommune, med Leksvik som tillholdsted

Med Leksvik menes Leksvik bygd og omegn.

Personer utenifra er selvfølgelig velkommen til å bli med å skyte i Leksvik.

Klubben er blitt enige med Leksvik Jeger og Fisk om ett sammarbeid på Leirduebanen på Meskogen.

I tillegg satser klubben på en innendørsbane for grovkaliber.

Dette vil styrke klubben betraktelig.