Lorem ipsum dolor sit amet.

KORissa

KORissa er et blandakor som satser på høy musikalsk kvalitet, helhetlige og sterke sceneopptredener og et spennende repertoar. Og samtidig har vi det «steikartig» sammen!

Vi jobber hovedsakelig prosjektbasert, ved å utforme forestillingskonsepter som vi øver frem mot i en lengre periode. Det er givende å jobbe mot store mål! I tillegg tar vi dette repertoaret med oss i andre sammenhenger, som konkurranser, konsertopptredener og stevner.

Ved siden av – og integrert i våre musikalske ambisjoner -, er vi et kor som har det utrolig artig, spennende og koselig sammen! Vi har en aldersspredning fra 16 – 80 per dags dato, noe som gir en super stemning i koret. Korøvelsene preges av energi, latter, hard jobbing og gode musikkopplevelser i skjønn forening.

KORissa er opptatt av å ha sterke uttrykk på scenen og full innlevelse i musikken!