Lorem ipsum dolor sit amet.

Leksvik Havn

Båtforeningens formål er å fremme interesse for småbåter, bidra til trygg ferdsel på sjøen og sikre medlemmene enkel tilgang til motor- og småbåter i ferie og fritid. Foreningen vil samarbeide med havnevesenet, Leksvik kommune og andre relevante lag og foreninger. Den vil arbeide for å etablere en trygg havn, fornye og vedlikeholde anlegg, samt tilrettelegge nye utleggs- og opplagringsplasser og andre tjenester. Foreningen vil også fremme godt samhold blant medlemmene, arrangere sosiale aktiviteter og spre kunnskap om sjøvett og båtbruk.