Sildefisket, bryggerekka og Hermetikkfabrikken

Råkvåg bærer i seg de viktige epokene i norsk fiskerihistorie. Den første gullalderen startet tidlig på 1600-tallet, og siste halvdel på 1800-tallet markerer en betydelig oppgangsperiode. Tettbebyggelsen i Råkvåg var et pulserende samfunn under den velstående sildefisketiden på begynnelsen av 1900-tallet. Denne æra var preget av båter som lå så tett at man kunne gå tørrskodd over vågen.

Råkvåg rommer den største samlingen av sildbrygger utenfor de større byene i Norge. Landnotfiske etter sild krevde ikke bare båter og nøter, men også mange bygninger for oppbevaring av båter og redskap, samt for rengjøring, salting og lagring av sild. Bryggerekka som står i dag, har røtter tilbake til den velstående sildfisketiden rundt år 1600.

Historien om Råkvåg er historien om silda og det livsviktige sildefiske for bygda. Stjørnfjorden ble ansett som en av landets beste sildefjorder, og fisket var en kritisk næring for lokalsamfunnet rundt fjorden. Under den velstående sildefisketiden kom fiskere også langveis fra, og havna var fylt med båter og yrende liv. Tettstedet Råkvåg hadde en god havn, silda strømmet inn fjorden år etter år, og folk flyttet til bygda fra andre steder langs kysten. Da sildefisket var på sitt høydepunkt på begynnelsen av 1900-tallet, utgjorde bryggene i Råkvåg et livlig sentrum for fiske og annen næringsvirksomhet.

I 1914 ble hermetikkfabrikken Råkvåg Canning etablert i Råkvåg. Hermetikkfabrikken, som bearbeidet «havets sølv», var i drift i omtrent 20 år. I løpet av denne perioden ble silda eksportert sørover til Europa, hvor Tyskland var en av de største mottakerne.

Driften ved hermetikkfabrikken ble flyttet fra bygda til Saga ved Sørfjorden i begynnelsen av 1930-tallet, og bygningene ble deretter brukt til andre formål. Hermetikkfabrikken i Saga brant ned i 1939, og dermed endte denne drifte.

Bryggerekka og den gamle hermetikkfabrikken i Råkvåg er skiltet. Skiltene gir et innblikk i historien. Vi anbefaler å ta turen ut til Råkvåg!