Lorem ipsum dolor sit amet.

Språkkafé, Rissa

Velkommen til en uformell arena, hvor innflyttere som ikke har norsk morsmål kan få muligheten til å praktisere det norske språket på en avslappet måte. Det er også en fin mulighet til å få nye bekjentskaper og gjøre noe hyggelig for seg selv og for andre.

Aldersgruppe: For alle

Det er mange i vårt lokalsamfunn som både savner mulighet til å bli kjent med andre, og som ønsker å trene på å snakke norsk.  

Har du lyst til å være med å arrangere språkkafe`?

Har du ideer til temakvelder, aktiviteter ol.?

Vi trenger flere frivillige som vil være med å bidra!