Lorem ipsum dolor sit amet.

Stadsbygd Barnekor

Stadsbygd barnekor er et kor for sang glade barn fra 1-7 klasse.

Hvert semester skal bestå av musikalske og sosiale aktiviteter og opplevelser.

Mottoet er:

-mestring trygghet og samhold!