Lorem ipsum dolor sit amet.

Stadsbygd Ganglag

Stadsbygd ganglag er ei uformell gruppe av godt voksne staværinger som hver torsdag samles for å gå på tur. Gruppa ble dratt i gang tidllig på sommeren 2021. Det er ingen betingelser eller kvalifikasjoner knyttet til «medlemsskapet». Det er bare å møte opp og gå. Turene går som oftest langs merka eller kjente stier i Stadsbygda eller Rissa.