Lorem ipsum dolor sit amet.

Stadsbygd Skolekorps

Stadsbygd Skolekorps har blitt et stort korps på ca 70 medlemmer. Vi er inndelt i to korps, ett Aspirant/Junior korps og ett hovedkorps.

Dirigent for begge korpsene er Stian Rødskjær. Vi øver fast på fredagene rett etter skoletid .

Gjennom året har vi flere faste arrangement som vi arrangerer eller deltar på. Sesongen avsluttes bestandig med tur.