Lorem ipsum dolor sit amet.

Stilleberget

Like ved bryggene i Råkvåg ligger Stilleberget, oppkalt etter Stille Johansen, som bodde i Vågen rundt år 1700. Lite er kjent om enkeltpersoner og deres liv for over 300 år siden. Imidlertid avslører gamle dokumenter og protokoller små biter av informasjon som kaster lys over livet i Råkvåg i tidligere tider.

I 1701 er Stille Johansen registret som husmann i Høvågen. En husmann betalte jordeieren for retten til å bo og arbeide på hans eiendom. Han er 46 år gammel og gift med Marit. I manntallet står det at han er «fattig i fremmed Huus». To tjenere bor også hos han; Endre Larsen (9 år) fra Meldal og Hans Pedersen (90 år) født i Jämtland.

I 1712 ble Klaus Henning Lorentsen, sannsynligvis fra Trondheim, stevnet Stille Johansen for ikke å ha betalt for en brygge i Stjørna som han kjøpte i 1708. Stille aksepterte gjelden på 9 daler og 2 ort. På grunn av sin økonomiske situasjon slapp han å betale saksomkostninger.

I 1715 ble det samlet inn midler til bygging av en ny prestegård, og Stille bidro med 16 skilling. Året etter ble han pålagt å møte i Ørland kirke og søkte offentlig syndsforlatelse for andre gangs hor i ekteskapet.

I 1719 døde både Stille Johansen og kona Marit med et par måneders mellomrom. De etterlot seg en sønn med navn Ole, og i matrikkelkasseboka fra 1767 står også Ola Stillesen oppført som fattig.