Lorem ipsum dolor sit amet.

Vanvik IL turlag

Formålet er å fremme aktivitet, utvide turmulighetene, vedlikeholde dagens turstier i nærområdet.