Lorem ipsum dolor sit amet.

Næringsarealer i Indre Fosen

En snau halvtime utenfor Trondheim ligger store muligheter for deg som ønsker å starte næring. Indre Fosen tilbyr en rekke attraktive næringslivstomter med ideell beliggenhet for bedrifter som ønsker å etablere seg.

Gjennom omstillingsprogrammet har kommunen lagt aktivt til rette for næringsvekst i flere sektorer, fra industri og havbruk til reiseliv, kultur og helse. Kommunen har store arealer klare for bedrifter som ønsker å etablere seg eller utvide virksomheten sin. Tomtene varierer i størrelse og de fleste av dem har fleksible bruksområder. Felles for alle er at bedriftene blir møtt med konkurransedyktige arealpriser, lav eiendomsskatt og en samarbeidsorientert kommune som ønsker å bidra aktivt til at bedrifter lykkes.

Ta kontakt dersom du er interessert i å etablere ny næringsvirksomhet i Indre Fosen. Sammen finner vi helt sikkert gode løsninger.

Kvithyll Industriområde (57/31)

Tilgjengelig infrastruktur i området:

Kvithyll Industriområde (56/399)

Tilgjengelig infrastruktur i området:

Kvithyll Industriområde (57/59)

Tilgjengelig infrastruktur i området:

Kvithyll Industriområde (56/40)

Tilgjengelig infrastruktur i området:

Kvithyll Industriområde (56/224, 56/307)

Tilgjengelig infrastruktur i området:

Rissa sentrum (122/318)

Tilgjengelig infrastruktur i området:

Fevåg Havn - areal avsatt til industri (140/241 og 140/330)

Tilgjengelig infrastruktur i området:

Haugamyra (160/32)

Tilgjengelig infrastruktur i området:

Verrabotn industriområde (360/35/0, 360/35/1, 360/35/2, 360/35/3, 360/35/4)

Tilgjengelig infrastruktur i området:

Leksvik – Hammerberget (277/8, 343/54 og 276/47)

Tilgjengelig infrastruktur i området:

Holtan Næringsområde (18/40)

Tilgjengelig infrastruktur i området:

Private næringsarealer

Oppdatert: Juli 2024

Brattstien (315/178 og 315/176)

Tilgjengelig infrastruktur i området:

Kvithyll Industriområde «Vikingbase» - (57/146)

Tilgjengelig infrastruktur i området:

Tomt ved Servi (56/160)

Tilgjengelig infrastruktur i området:

Kvithylla Industriområde (56/365)

Tilgjengelig infrastruktur i området:

Vegvesentomta (121/39)

Tilgjengelig infrastruktur i området:

Skavelmyra Industriområde (315/145)

Tilgjengelig infrastruktur i området:

Akjørja (312/7)

Tilgjengelig infrastruktur i området:

Akjørja (314/50)

Tilgjengelig infrastruktur i området:

Vanvikan Ytre (315/6)

Tilgjengelig infrastruktur i området: