Lorem ipsum dolor sit amet.

Bedriftsutvikling

Indre Fosen kommune har en egen avdeling som jobber for næringslivet. Kontakt dem for å få råd rundt vekst og utvikling, og for å lære mer om regionens styrker og svakheter.

FI Næringshage fungerer som en katalysator for økonomisk vekst og innovasjon i regionen, og er en viktig ressurs for bedrifter som ønsker å vokse og utvikle seg. 

FI Næringshage, har som formål å fremme vekst og utvikling av bedrifter, spesielt små og mellomstore bedrifter (SMB), i regionen. Næringshagen tilbyr en rekke tjenester som skal hjelpe bedrifter med å realisere sine mål og potensiale. Noen av de viktigste funksjonene og tjenestene inkluderer:

  1. Rådgivning: FI Næringshage gir individuell rådgivning til bedrifter. Dette kan inkludere hjelp med forretningsstrategi, økonomistyring, markedsføring, og andre viktige forretningsområder.
  2. Nettverk og samarbeid: Næringshagen fasiliterer nettverksbygging og samarbeid mellom bedrifter, forskningsinstitusjoner, og offentlige aktører. Dette kan føre til partnerskap og fellesprosjekter som gir gjensidig nytte.
  3. Kompetanseutvikling: Tilbyr kurs, seminarer, og workshops som skal øke kompetansen hos bedriftenes ansatte. Temaene kan variere fra tekniske ferdigheter til lederskap og innovasjon.
  4. Innovasjon og forskning: Bidrar til å fremme innovasjon gjennom samarbeid med forskningsmiljøer og ved å støtte utviklingsprosjekter. Dette kan inkludere tilgang til forskningsresultater, teknologi, og støtte til innovasjonsprosesser.
  5. Finansieringshjelp: Hjelper bedrifter med å finne og søke om finansieringsmuligheter, enten det er fra offentlige tilskudd, private investorer, eller andre finansieringskilder.
  6. Kontorfasiliteter: Tilbyr moderne kontorlokaler og fasiliteter til bedrifter, noe som gir en profesjonell ramme rundt virksomheten og kan redusere driftskostnader.
  7. Markedsføring og synlighet: Assisterer bedrifter med markedsføringsstrategier og øker synligheten deres i markedet, både lokalt og internasjonalt.

Indre Fosen Invest  har som mål å fremme økonomisk vekst og utvikling i Indre Fosen kommune. De deltar med kapital og kompetanse i lokale selskaper med målet om å beholde og skape arbeidsplasser i kommunen. Selskapet satser eksklusivt på bedrifter i Indre Fosen og har en langsiktig tilnærming.

  1. Investering i lokale bedrifter: Indre Fosen Invest investerer i lokale bedrifter og prosjekter for å stimulere til vekst og utvikling. Dette kan inkludere oppstartsbedrifter, små og mellomstore bedrifter (SMB), samt større industriprosjekter.
  2. Tilgang til kapital: Hjelper bedrifter med å få tilgang til nødvendig kapital, enten gjennom direkte investeringer, lån eller ved å koble dem med potensielle investorer.

Indre Fosen Invest spiller en viktig rolle i å styrke det lokale næringslivet og bidra til en bærekraftig økonomisk utvikling i Indre Fosen kommune. Ved å tilby kapital, kompetanse, og nettverk, bidrar de til å skape et dynamisk og fremtidsrettet næringsliv i regionen.

Næringsforeningen i Trondheimsregionen – Indre Fosen (NiT Indre Fosen) er en medlemsbasert interesseorganisasjon for næringslivet. 

Kontakt oss