Oppdraget satte fart på omstillingen

For tre år siden fikk Leksvik Industrimekanikk et oppdrag som var godt over middels spennende. To år tidligere hadde bedriften startet en målrettet omstilling for mer kompetanse og sterkere konkurranseevne.

– Omstillingsarbeidet gjorde oss fortjent til dette spennende og langsiktige samarbeidet med en kunde i energibransjen. Det ble et svært viktig samarbeid for oss, sier Helge Aanonli, prosjekt- og salgsansvarlig i Leksvik Industrimekanikk.

Leksvik Industrimekanikk AS

  • Etablert i 2011
  • Holder til på Hammerberget Industriområde i Leksvik.
  • 8 ansatte og 2 lærlinger. Flere av de ansatte har fagbrev som CNC-operatører (computerstyring av produksjonsmaskiner), industrimekanikere, verktøymakere, elektrikere og sveisere.
  • Omsatte for 10 millioner i 2021.
  • Skreddersyr komplekse løsninger innenfor engineering og produktdesign i samarbeid med andre bedrifter i industrimiljøet i Leksvik.
  • Bygger spesialmaskiner etter kundens behov.

Helge Aanonli er prosjekt- og salgsansvarlig i Leksvik Industrimekanikk. Her står han ved siden av rammen til den største maskinen selskapet hittil har fått ordre på, en stabler for treplank til Norsk Limtre AS. Foto: Robert Tømmerdal

Da forespørselen fra energikunden kom, hadde Leksvik Industrimekanikk i åtte år skreddersydd mange slags løsninger for ulike kunder i Midt-Norge, ikke minst for nabobedrifter i industrimiljøet i Leksvik. Her hvor alle kjenner alle, var bedriften blitt vant til å samarbeide med kompetansesterke kunder.  De mange oppdragene besto i maskinering, automasjon, maskinbygging, prototyping og produksjon.

Gode referanser
Helt tilfeldig var det altså ikke at Norsk Transformator AS i 2019 banket på hos nettopp leksvikbedriften og spurte om de kunne produsere en sensordocking for overvåkning av transformatorer (EcoSmart).

Rune Evjen, daglig leder i Norsk Transformator, hadde fått gode referanser på Leksvik Industrimekanikk.  – I det første møtet fikk vi dessuten et solid inntrykk av kompetansen og evnen til å starte serieproduksjon av et ganske spesielt produkt. 

Rune Evjen, daglig leder i Norsk Transformator, gleder seg over utmerket samarbeid med Leksvik Industrimekanikk. Her er han i Norsk Transformator sin produksjonshall i Steinkjer. Foto: Privat

– Utfordret oss
Dette møtet fikk lederne i Leksvik Industrimekanikk til å tenke: Akkurat et slikt oppdrag kan sette fart på omstillingen av bedriften vår. Helge Aanonli husker godt hvordan de resonnerte. – Her kunne vi komme i kontakt med en ny kunde som var ute etter å få etablert en produksjon som ikke bare passet oss, men som også utfordret oss.

Omstillingsprogrammet i Indre Fosen var partner i omstillingsprosjektet helt fra starten. Med planlegging, veiledning og økonomisk bistand bidro programmet til å få prosjektet på skinner. Målet var klart: For å kunne påta seg mer sammensatte oppdrag, måtte Leksvik Industrimekanikk styrke kompetansen og få flere ansatte i lønnsom produksjon.

Omstillingen sikret kontrakten
Omstillingsprogrammet var gode medspillere med stor betydning for utviklingen i den lille bedriften.

– Vi ble mer bevisste på hva grundig forarbeid betyr for et prosjekt. Den økonomiske bistanden gjorde det også mulig for oss å heve kvaliteten på produktene. Da forespørselen fra Norsk Transformator kom, hadde omstillingen allerede gjort oss i stand til å tilrettelegge en produksjon som ga både lønnsomhet for oss og riktig pris for kunden fra dag én, forteller Helge Aanonli. Han mener omstillingen sikret at produktet nå kan lages i Leksvik i lang tid framover.

EcoSmart gjør at eieren av en transformator kan fjernovervåke driftsstatus og motta alarm ved kritiske feil. Foto: Norsk Transformator

Kortreist produsent
Den spennende forespørselen endte altså med at Leksvik Industrimekanikk fikk kontrakten på produksjon av sensordockingen «EcoSmart» for overvåkning av distribusjonstransformatorer. Produksjonen gjør at bedriften til fulle får brukt den allsidige kompetansen sin fra råvare til ferdig testet og pakket forsendelse til Norsk Transformator på Steinkjer. Der i gården var de klare for kommersialisering og industrialisering av sensordockingen da de tok kontakt med Leksvik Industrimekanikk. De ønsket å finne en produsent i nærheten slik at de kunne følge opp produksjonen tett.

Positive holdninger
– Vi oppfattet at Leksvik Industrimekanikk hadde lang industriell erfaring med å løse utfordringer i produksjonsbedrifter. Denne erfaringen kombinert med faglig kompetanse og evne til å være ekstremt løsningsorientert, gjorde valget enkelt, sier Rune Evjen. Nå gleder han seg over et utmerket samarbeid. Han setter stor pris på leksvikbedriftens evne til å løse problemer hurtig og effektivt.

– Bedriften er gjennomsyret av positive holdninger og høye krav til egen presisjon i leveransene. I tillegg til at de gjør en utmerket jobb med produksjon av «EcoSmart», benytter vi dem til andre jobber for å løse utfordringer i vårt produksjonsanlegg for transformatorer. Industrikompetansen deres er unik i vårt område, og gull verdt for en industribedrift som vår, mener Evjen.

Her er EcoSmart i sitt rette element, montert på toppen av transformatoren den overvåker. Foto: Norsk Transformator

Den målrettede omstillingen som startet i 2017 har gjort Leksvik Industrimekanikk til en mer allsidig bedrift med flere ansatte. Det har de særlig nytte av i prosjekter innen automasjon, hvor allsidighet er en kritisk suksessfaktor. Prosjektleder, konstruktør, CNC-operatør, mekaniker og automatiker må samarbeide for å gi kunden et godt resultat til riktig pris.

Videre vekst
Leksvik Industrimekanikk har rigget seg for vekst. Med stabil drift og sunn økonomi som bunnplanke navigerer de mot jevn vekst og 15—20 ansatte om fem år. De viktigste innsatsfaktorene blir salg, god prosjektledelse og bygging av lag for framtida gjennom å satse på de yngste, ifølge Helge Aanonli. Han vet godt at det kan skje mye på fem år. Men han mener bedriften har to gode grunner til å se lyst på framtida:

– De trofaste kundene våre og flinke ansatte gir oss trua på at vi skal lykkes.

Del: