Lorem ipsum dolor sit amet.

Rissa-selskap kan knekkelusekoden for oppdrettsnæringa

Rissa-selskapet Submerged har utviklet instrumenter som kan løse oppdrettsnæringas største problem. Lakselusa er en skikkelig vekstbrems som koster oppdretterne dyrt, rundt 5 milliarder i året. Submerged-løsningen RollEye teller lakselus og måler i tillegg snittvekta på fisken i merden.

– Støtten fra omstillingsprogrammet i Indre Fosen har gjort at vi har kunnet utvikle flere produkter, og at Submerged nå har flere bein å stå på, sier gründer og daglig leder Lars Martin Sandvik Aas.

Submerged AS

  • Etablert 2018 av Lars Martin Sandvik Aas, som senere fikk med seg Håvard Lein Braa.
  • Base i Rissai Indre Fosenkommune.
  • Utvikler en systemløsning for automatisk telling av lakselus og måling av biomasse.
  • De to gründerne har til sammen fagbrev og bachelorgrad i elektronikk, mastergrad i kybernetikk og fysikk og doktorgrad i anvendt optikk.
  • Fire heltidsansatte og tre innleide medarbeidere.

Gründer og daglig leder Lars Martin Sandvik Aas. Foto: Submerged

Norge eksporterte i fjor laks for 81 milliarder kroner. Fram mot 2035 er målet å mangedoble lakseinntektene. Det går fram av havbruksstrategien «Et hav av muligheter», som Solberg-regjeringen la fram i fjor sommer. Skal oppdretterne nå det målet, må de få kontroll på lakselusa og snittvekta på fisken. Submerged sin patenterte løsning RollEye gir oppdretterne tallene de trenger til den pålagte, ukentlige rapporteringen av lakselusnivå. I tillegg måler RollEye snittvekta på fiskene. Dermed unngår oppdretterne å overfôre fisken og kan slakte den når den har rett størrelse.

Lønnsom automatisering
I dag telles lakselus manuelt. Det tar lang tid, og unøyaktigheten er stor. Derfor har oppdretterne lenge ønsket seg en løsning som gir et sikrere grunnlag for beslutning om avlusing. Beregning av snittvekt foregår også manuelt, gjennom måling av et stort antall fisk. Submerged sin RollEye kan på egen hånd telle lus og måle vekt på flere tusen fisk hvert døgn.

Gründer Håvard Lein Braa med den patenterte sensorplattformen RollEye. Foto: Submerged

Ved første øyekast kan RollEye se ut som en bærbar rakettkaster, en litt kortvokst bazooka. Men bak snarlikheten åpenbarer det seg en avansert sensorplattform med kunstig intelligens. Røret som henges nedsenket i merden via en vinsj, er utstyrt med lyskilder, tre kameraer og sensorer som måler temperatur, dybde og oksygeninnhold i vannet. Den kunstige intelligensen gjør at RollEye-en er lærenem. Til nå har gründerne lært den å telle lakselus og måle snittvekt på fiskene som svømmer rundt i merden. Neste del av pensum byr på flere emner.   

– Etter hvert vil RollEye gi oppdretterne et grunnlag for en datadreven analyse av hele virksomheten, sier Submerged-gründer Håvard Lein Braa.

RollEye er Submergeds patenterte sensorplattform for effektiv overvåking av fiskehelse, lakselus og biomasse. Foto: Submerged

Trøndersk teknologi
Med patentert teknologi mot urene linser er RollEye tilnærmet vedlikeholdsfri. Submerged har også utviklet en egen smartvinsj, AutoVinsj, som automatisk posisjonerer sensorplattformen i merden slik at et representativt utvalg av fisken blir analysert hver dag. RollEye sender alle data til skyen der oppdretterne kan logge seg inn og hente ut det de trenger. Teknologien er utviklet og testet i Trøndelag. Fra basen sin i Rissa har Submerged samarbeidet med oppdrettsnæringa i Flatanger om videreutvikling og testing.

Omstillingsprogrammet avgjørende
Omstillingsprogrammet i Indre Fosen hjelper Submerged med å finne finansiering og bistand til å gjennomføre et forprosjekt og sluse dem videre til Innovasjon Norge.


— Omstillingsprogrammet i Indre Fosen var avgjørende for at vi kunne satse 100% på selskapet. I ettertid har støtten fra Omstillingsprogrammet ført til at vi har kunnet utvikle flere produkter og fått flere bein å stå på, forteller Lars Martin. Sammen med medgründer Håvard jobber han nå med å få på plass nye kunder, både i Norge og internasjonalt. Målet er å ha noen titalls sensorer i drift i løpet av året.

QuadEye er et multi stereokamera-system utviklet av Submerged for fotografering av fisk i 3D. Foto: Submerged

Akkurat nå har Submerged plassert RollEye hos flere oppdrettskunder for automatisk lusetelling, snittvektmåling og miljødata. Selskapet har allerede bevist at teknologien er svært nøyaktig og pålitelig. En forhandleravtale for distribusjon av RollEye og AutoVinsj er inngått med utstyrsleverandøren OK Marine. I tillegg har Submerged videreutviklet og levert flere kamerasystemer til Havforskningsinstituttet for forskning på laks og torsk.

Femårsplanen
I løpet av året regner Submerged med å få Mattilsynets godkjenning av teknologien og hente egenkapital for å sikre videre vekst. Gründernes femårsplan er klar:

— Om fem år er Submerged markedsleder på kontinuerlig overvåkning av fiskehelse og biomasse for laks, torsk og andre arter. Selskapet har en god lønnsomhet med et stadig behov for nye ansatte. Markedet er stort i Norge, men teknologien er etterspurt også langt utenfor landegrensene, sier Håvard. Han og medgründer Lars Martin vet bedre enn de fleste at de ikke er alene om å jobbe på spreng for å være først ute med den beste teknologien på området. Likevel har de stor tro på at de skal lykkes: 

— Kontrollmålinger ved slakting av fisk viser at sensorene våre er svært presise. Avviket i snittvekst er mindre enn 0,5 prosent. Det er et konkurransefortrinn som vi skal vite å utnytte.

AutoVinsj er Submergeds egenutviklede dobbelvinsj for posisjonering av RollEye i merder. Vinsjen monteres på få sekunder. Ved hjelp av en selvkalibrering vil vinsjen selv plassere instrumentet på ønsket dyp og avstand fra merdkanten.

Del: