Satser internasjonalt med førerløs traktor fra Fosen

AutoAgri i Vanvikan har utviklet en klimavennlig, autonom redskapsbærer for landbruket. Det innovative kjøretøyet har tre sterke konkurransefortrinn: Mindre pakking av matjord, reduserte CO2-utslipp og lavere kostnader for bonden.

Den førerløse redskapsbæreren fra AutoAgri skal ikke erstatte traktoren, men kan utføre flere forskjellige oppgaver på dens vegne. Foto: Trond Eliassen

Trøndelag har et verdensledende autonomimiljø. Det er derfor ikke unaturlig at det var fire bedrifter fra Fosen som gikk sammen om å utvikle redskapsbæreren. Idéen til AutoAgri ble unnfanget på et møte mellom landbruk, industri og teknologer for noen år siden. Etter hvert tok Leksvik Industrimekanikk, Robotic Services og Haandfast over ballen og startet firmaet AutoAgri i 2018.

Viktig støtte
Daglig leder i AutoAgri Jostein Sandvik forteller at det var kritisk viktig at de fikk økonomisk støtte og bistand fra Omstillingsprogrammet i Indre Fosen og Innovasjon Norge i tidlig fase. Han peker også på næringsklyngene og industrimiljøet i kommunen.
–Fosen Innovasjon og industrimiljøet i kommunen var avgjørende for at prosjektet så dagens lys, sier han. Uten eksisterende industribedrifter med kunnskap og gjennomføringsevne, ville det ikke kommet nye ideer eller blitt etablert nye bedrifter, mener han. –Derfor er også vår lokasjon her i Vanvikan ikke helt tilfeldig. Den gir nærhet både til Industri og landbruk, samtidig som veien er kort til kompetansemiljøene i Trondheim, sier Sandvik. 

Jostein Sandvik, daglig leder i AutoAgri. Foto: Fremtidens Industri (FI)

Villere og våtere
Meteorologene spår at været blir både villere og våtere i fremtiden. FNs klimapanel advarte nylig om faren for at klimaendringer vil føre til reduserte avlinger i mange land. Derfor er det behov for nye, smartere og lettere redskaper i landbruket. Utstyr som er skånsomt mot jorda, og som unngår å pakke matjorda. Utstyr som kan jobbe dag og natt, og som kommer til selv på små jordflekker for å plante og dyrke.

AutoAgri fra Leksvik sin autonome redskapsbærer oppfyller alle disse kravene og behovene. Mulighetene er mange, og markedet er globalt.

– Interessen er betydelig, særlig fra utlandet, forteller Sandvik.

AutoAgri sitt autonome kjøretøy veier 2,4 tonn og kan løfte to tonn. Den har en unik utforming som gjør den velegnet til å bære tunge redskap. Redskapsbæreren reduserer jordpakkingen med 30 prosent, sammenlignet med typiske traktorer som er i bruk i landbruket. I tillegg har den 40 prosent lavere CO2-utslipp, og reduserer kostnadene for bonden med 60 prosent (Tallene avhenger av bruksområde og operasjonsbetingelser).

Åpner døren for lavere klimaavtrykk og tryggere mat
I Norge blir det solgt rundt 3000 tradisjonelle traktorer i året, og i Europa ligger salget på cirka 170 000 traktorer. Traktoren har fra 1950-tallet økt vekten fra rundt ett tonn, til over ti tonn for de største modellene i dag. –Dette har gjort komprimering av matjord til et stadig større problem for bonden, forteller Sandvik.

 Vi skal produsere både mer og trygg mat i framtida. Skal vi få til det må vi ta vare på den matjorda vi har. De dørene som autonomien nå åpner vil være med på å redusere jordpakkingen, sa Lars Bendik Austmo fra NIBIO under avdukingen av redskapsbæreren i mai 2021. NHO-direktøren Ole Erik Almilid fulgte opp med å poengtere både den unike kompetansen norsk og trøndersk industri sitter på, og potensialet i den nye redskapsbæreren. – Dette er et eksempel på hva Norge er god på. Vi skal ikke være norgesmestere, men verdensmestere, sa Almlid under arrangementet.

Ingen erstatter
Redskapsbæreren skal ikke erstatte traktoren, men kan utføre flere forskjellige oppgaver på dens vegne. Sandvik forteller at det største markedet for redskapsbæreren er innen landbruk, og kanskje i første omgang innen grønnsaksproduksjon. Han sier også at de ser andre interessante markeder.

– Eksempler på dette er slåing av gress på flyplasser og golfanlegg, samt kartlegging. Vi har blant annet testet kjøring med bakkepenetrerende radar sammen med NTNU og 3D-Radar AS, forteller han.

Internasjonale markeder
AutoAgris redskapsbærer har blitt omtalt i artikler langt utenfor landegrensene. Mange er spent på hva produktet kan bidra med for blant annet landbruket, og mange konkurrenter kjemper om å komme ut i markedet med sine produkter.

– Det er mye som skjer, og mange aktører som jobber med autonome løsninger. Per nå kjenner vi ikke direkte konkurranse på kroppen, men det er nok bare et spørsmål om tid, forteller Sandvik.

Neste steg
Etter fjorårets testprogram har bedriften videreutviklet redskapsbæreren fra prototype til et produkt klar for testproduksjon. Og de har utviklet en hel-elektrisk utgave i tillegg til Plug-IN hybrid versjonen. Med dette er nå pilotproduksjon i Vanvikan også etablert. I årene som kommer skal AutoAgri ta produktet ut i fullskala kommersiell produksjon.

– Parallelt er målet å oppnå salg til definerte nisjemarkeder og etter hvert det generelle landbruksmarkedet, avslutter Sandvik.

Del: