Lorem ipsum dolor sit amet.

Den store steinalderboplassen på Refsnes

En arkeolog vandrer langs stiene på Refsnes. Hun leter etter spor etter steinaldermennesker.

Letingen begynner høyest oppe i terrenget. Havet sto mye høyere i steinalderen, så de eldste sporene finner hun oppe i høyden. Bosetningene på Refsnes strekker seg ni tusen år bakover i tid.

Etter hvert som landet steg opp av havet, og tusenårene gikk, flyttet menneskene etter strandlinjen. Tripp, trapp, jo lavere i terrenget arkeologen finner en bosetning, dess yngre er den.

På sletta ved bergknausen har arkeologene funnet mange spor over et ganske stort område. Kanskje er det spor etter én stor boplass der mange mennesker bodde sammen en periode? Eller er det spor etter mange små boplasser? Det vet vi ikke.

Det vi vet er at mennesker brukte dette stedet en gang i yngre steinalder, mellom 4000 og 1500 f.kr. Av en eller annen grunn var dette stedet på neset attraktivt for menneskene. Kanskje var det fisket utenfor neset eller ute i fjorden som lokket? Hva med laksen da som nå? Eller kanskje det var jakt på landdyr av forskjellig slag?

Del: