Lorem ipsum dolor sit amet.

Firkantrøysa på Refsnes i Indre Fosen

Her ute på selve Refsneset ligger et gravfelt fra jernalderen. Gravfeltet består av flere runde røyser pluss en røys som skiller seg veldig ut fra de andre, en meget sjelden grav, ganske så unik i norsk sammenheng. Gravrøysa er en firkantrøys, stor og rektangulær, nesten som en hustomt, bygd opp med en fylling av rullesteiner, innrammet av en enkel rekke med større stein. Hvert hjørne er markert av store steiner, som en gang sto oppreist. Kun noen få andre steder i Norge er det funnet tilsvarende eller liknende graver. Gravtypen er mer utbredt i Sverige og Danmark. En slik grav her på Refsnes tyder på kontakt over lange avstander. Kanskje har avdøde vært på langfart? Kanskje var den gravlagte en immigrant?

Nordvest for Nørresundby (Ålborg) og med vidt utsyn over Limfjorden, ligger Lindholm Høje, Danmarks største gravplass fra yngre jernalder. Et stort antall av gravene er branngraver, og mange av disse er markert med steinsettinger. De vanligste formene er ovale eller skipsformede, men det finnes også trekanter og firkanter samt flere andre varianter. Firkantgravene ved Lindholm Høje ser ut til å kunne plasseres til 6-700-tallet. Likbrenningen ser ut til å ha foregått på stedet. I noen tilfeller har en dekket til likbålet, for så å tenne nytt bål over. I dette sekundære bålet har man funnet rester av keramikk og en sjelden gang ubrente dyreknokler. Dette har blitt tolket som ritualer etter begravelsen; en del av gravkulten. Interessant nok ser det ut til at formen på gravmarkeringene ved Lindholm Høje, har vært bestemt av den avdødes kjønn. Et generelt trekk er at det er en viss sammenheng mellom firkantede steinsettinger og kvinnegraver. Så kanskje ble en kvinne en gang for mange år siden minnet med en rektangulær røys med stående hjørnesteiner ute på Refsneset?

Hva betyr slike graver, de som skiller seg ut fra de andre gravene på samme gravplass? Er de kun et uttrykk for mote eller ligger det andre betydninger bak særegenhetene? Firkantrøysa på Refsnes har fellestrekk med røyser av samme type funnet andre steder. De er like i form og størrelse, har reiste steiner på bestemte steder, oftest i hvert hjørne, de ligger på flater, nær saltvann og kommunikasjonsvei og de er meget sjeldne i Norge. Vi vil aldri få vite med sikkerhet, men det virker sannsynlig at den gravlagte må ha vært en person utover det vanlige for å få et slikt uvanlig minnesmerke reist over seg.

Del: