Lorem ipsum dolor sit amet.

Hovedbygningen på Reinskloster

«Lykkelige er de som elsker når deres kjærlighet blir gjengjeldt»

Hovedbygningen som i dag ruver på Reinshaugen, slik nonneklosteret en gang gjorde, ble bygget av Thomas Ebbesen Horneman i 1866. Det gamle våningshuset led av «alderdomsskrøbelighed», det var mørkt og tungvint, og Thomas som var en velutdannet og driftig kar bygget derfor et nytt hus til seg og sin kone Sara. Huset ble bygget sammen med det gamle størhuset i øst, som kan føres tilbake til midten av 1600-tallet og som er bygget over den gamle klosterkjelleren.

Hovedbygningen er av spesiell karakter, her ble det ikke spart på noe. Mest karakteristisk er de to tårnene, som sammen utgjør husets tredje etasje. Fordelt på omkring 800 m2 finnes i huset 30 rom. Interiøret i huset er svært godt bevart, og i spisestuen kan man innta sitt måltid med hele familien Horneman tittende over skulderen.

I 1888 gav Thomas og Sara ruinene av den gamle klosterkirken til Fortidsminneforeningen, slik at den på beste måte ville bli ivaretatt for kommende generasjoner. Kanskje var det Thomas som den gang risset sin kjærlighetserklæring på kirkeruinen, til sin Sara, eller kanskje til gården, som gjennom tusener av år har gitt levebrød – og kjærlighet- til sine eiere.

Del: