Lorem ipsum dolor sit amet.

Om Indre Fosen

Gjennom målrettet satsning på vekst, samarbeid med næringslivet og et unikt utdanningstilbud tar Indre Fosen tak i fremtidens utfordringer.

Indre Fosen kommune er et område i vekst. Kommunen har nådd sitt ambisiøse mål om å skape 350 nye og stabile arbeidsplasser, og dette markerer bare begynnelsen på en spennende utvikling. Med muligheter spredt over sektorer som industri, reiseliv, landbruk og utdanning, tilbyr Indre Fosen en variert arbeidsarena.

En særegen satsing i kommunen er det tverrfaglige samarbeidet mellom rekruttering, kompetanseutvikling og økt livskvalitet. Dette gjør Indre Fosen til et ettertraktet sted både for de som søker jobbmuligheter og for de som ønsker et godt bomiljø. En sterk forbindelse mellom utdanning og arbeidsliv er også i fokus, der den kommende Johan Bojer Videregående Skole spiller en nøkkelrolle.

Johan Bojer VGS, som åpner dørene høsten 2023 i Vanvikan, skiller seg ut ved å tilby moderne læringsfasiliteter og en unik tilnærming til studier. Skolens pedagogiske entreprenørskap betyr at undervisningen er nært knyttet til næringslivet, og dette gir studentene praktiske ferdigheter og innsikt som er relevante i dagens arbeidsmarked. Skolen legger også vekt på å lette overgangen til lærlingplasser, og dette skaper en gunstig situasjon for både bedrifter og kommende arbeidstakere.

Indre Fosen kommune streber også etter å tiltrekke seg arbeidstakere utenfra som ønsker å bosette seg i området.