Industriproduksjon og teknologi

Indre Fosen Næringsportal

Indre Fosen er en industrikommune. Industrien er den største næringen vi har i privat næringsliv med omtrent 800 ansatte. Industribedriftene har spisskompetanse innen alt fra metall- og plastbearbeiding via produksjon av ulike verktøy, til produksjon av avansert elektronikk og skip.

Kort om bransjen

Industrien representerer en stor bredde av ulike typer bedrifter, alt fra olje og gass, maritim, elektro og energi, plastindustri med mer. Teknologi, robotisering og digitalisering er viktige stikkord for utviklingen industrien er i og vil være en viktig driver for grønn omstilling.

Muligheter etter utdanning

Det trengs mange fagarbeidere både i Indre Fosen og ellers i landet. CNC-operatører, sveisere, industrimekanikere, industrirørleggere, ingeniører, teknisk tegnere for å nevne noen. Går du i denne retningen er det gode muligheter for å finne seg en jobb.