Autonome fartøy

Indre Fosen Næringsportal

Indre Fosen har også et sterkt fagmiljø innen utvikling av autonome fartøy. Flere viktige innovasjoner blir tatt i bruk innenfor ulike næringer som havindustrien og jordbruket. Nå forsterkes denne kompetansen ved at Nye Johan Bojer VGS som en av tre skoler i Norge nå tilbyr dronedrift som fordypningsfag. Dette samspillet mellom skole og næringsliv gjør det enklere for bedrifter å få tilgang på kvalifisert arbeidskraft, samtidig som morgendagens arbeidstakere får tilgang på gode, kunnskapsintensive lærlingplasser i nærmiljøet.

Relevante bedrifter i bransjen