Lorem ipsum dolor sit amet.

Autonome fartøy

Indre Fosen har også et sterkt fagmiljø innen utvikling av autonome fartøy. Flere viktige innovasjoner blir tatt i bruk innenfor ulike næringer som havindustrien og jordbruket. Nå forsterkes denne kompetansen ved at Nye Johan Bojer VGS som en av tre skoler i Norge nå tilbyr dronedrift som fordypningsfag. Dette samspillet mellom skole og næringsliv gjør det enklere for bedrifter å få tilgang på kvalifisert arbeidskraft, samtidig som morgendagens arbeidstakere får tilgang på gode, kunnskapsintensive lærlingplasser i nærmiljøet.

Relevante bedrifter i bransjen

Bedriftshistorier fra Indre Fosen

Næringslivet i Indre Fosen utvikler produkter og tjenester i verdensklasse. Her kan du lese noen av historiene om hvordan bedriftene bidrar til verdiskaping lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Fantastiske Trøndelag

Fantastiske Trøndelag er hjemsted for en rekke suksessrike bedrifter som representerer et bredt spekter av bransjer og næringer. Fra teknologi og ingeniørverksteder til mat- og drikkeprodusenter, tilbyr disse bedriftene innovative produkter og tjenester av høy kvalitet.

Les mer