Lorem ipsum dolor sit amet.

Havteknologi og maritime muligheter

Indre Fosen ligger tett på sjøen, noe som er et konkurransefortrinn for utvikling innen sjømatproduksjon og foredling, havbruk og marin sektor. Dette har resultert i flere nyskapinger som kommunen er stolte av. De marine næringsområdene tilbyr et bredt utvalg av produkter og tjenester som har potensial til å skape store verdier for kommunen. På tomtene er det etablert infrastruktur med store muligheter for videre utbyggingmed direkte adgang til sjøen.

Bedriftshistorier fra Indre Fosen

Næringslivet i Indre Fosen utvikler produkter og tjenester i verdensklasse. Her kan du lese noen av historiene om hvordan bedriftene bidrar til verdiskaping lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Foredragsholdere på Næringskonferansen 2023

– Det er ingenting vi ikke kan lage her på Fosen

På næringskonferansen Den siste viking ble det presentert flere nye initiativ for samhandling og regional vekst i Trøndelag. – Det finnes ingen grenser for hva vi kan få til dersom vi samarbeider godt på begge sider av fjorden, mener Eirik Hovstein fra Maritime Robotics.

Les mer