Havteknologi og maritime muligheter

Indre Fosen Næringsportal

Indre Fosen ligger tett på sjøen, noe som er et konkurransefortrinn for utvikling innen sjømatproduksjon og foredling, havbruk og marin sektor. Dette har resultert i flere nyskapinger som kommunen er stolte av. De marine næringsområdene tilbyr et bredt utvalg av produkter og tjenester som har potensial til å skape store verdier for kommunen. På tomtene er det etablert infrastruktur med store muligheter for videre utbyggingmed direkte adgang til sjøen.